Tematyka prowadzonych badań

 

 

matematyczna teoria sterowania

·        tematyka badań:  sterowalność i obserwowalność nieskończonych układów sterowania, równoważność układów z czasem ciągłym i dyskretnym, redukcja układó dyskretnych, obserwatory, stabilność, stabilizowalność, metody algebraiczne w teorii sterowania, zastosowania baz Groebnera w teorii sterowania, zastosowanie multifunkcji i multiróżniczek w teorii sterowania, układy z opóźnieniem

·        inna działalność: współpraca międzynarodowa z Instytutem Cybernetyki przy Politechnice w Tallinie (Estonia); współpraca międzynarodowa z Univerystem w Mińsku (Białoruś)

 

algebra abstrakcyjna

·        tematyka badań teoria pierścieni, radykały, ideały lewo-filialne, konteksty Mority

 

logika

·        tematyka badań: logika temporalna, logika systemów wieloagentowych, procesy współbieżne i rozproszone, matematyczne podstawy informatyki, weryfikacja modelowa, ontologie, zbiory rozmyte, bazy danych, rozproszone systemy wiedzy

 

metody numeryczne

·        tematyka badań: metody numeryczne, metoda elementu skończonego, matematyczne modelowanie opraw oświetleniowych, mechanika pękania, zagadnienia odwrotne, optymalizacja kształtu

 

równania różniczkowe cząstkowe, klasyfikacja równań stopnia trzeciego

 

finansowe szeregi czasowe, teoria chaosu, rynki kapitałowe, ekonometria

 

optymalizacja, optymalizacja wektorowa, funkcje nieistotne, rozwiązania efektywne, optymalizacja kształtu