I etap Konkursu „Przez rozrywkę do wiedzy” III Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

dla uczniów klas gimnazjalnych

 

Na rozwiązanie masz 30 minut !!!

 

1. Boki pierwszego trójkąta wynoszą 5, 12 i 7 centymetrów, a boki drugiego trójkąta wynoszą 15, 32 i 17 centymetrów.

   a)  Który trójkąt ma większe pole?   b) Ile te pola wynoszą?

 

   Odp. a) …………Pola są równe……………………… …………………….        b) ……………0………………

 

2. Spośród trzech sióstr najstarsza przychodzi do domu co 5 dni, średnia co 4 dni, a najmłodsza co 3 dni. Co ile dni wszystkie
    się
spotykają?

   Odp. ………60……………………..

 

3. Jeżeli planeta A okrąża Słońce w 4 lata, a planeta B w 2 lata, to kiedy znajdą się one ponownie w jednej linii ze Słońcem?

 

   Odp. ....................2 lata.....................................

 

4. Z zapałek układamy figurę:

                                                

 

 

 

 

 

 

   Należy przełożyć cztery zapałki, tak aby powstały trzy kwadraty.

 

  Odp. (wykonaj rysunek)

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ile pociągnięć jest niezbędnych do narysowania poniższej figury, jeśli żadnej linii nie wolno przechodzić dwukrotnie? Jedno

    pociągnięcie kończy się, kiedy oderwiesz ołówek od papieru.

 

 

 

 

 

 

   Odp.   …………4…………..

 

6.  Jeżeli zegar ścienny wybija godzinę VI w ciągu sześciu sekund, to ile czasu zużyje na wybicie godziny XII?

 

    Odp. ………………………………..

 

7.  Jestem jedynakiem, a wnuk ojca człowiek, o którym myślę, jest moim synem. O kim myślę?

 

    Odp. …………o sobie lub o matce swojego syna ……………….