Odpowiedzi I  etapu Konkursu „Przez rozrywkę do wiedzy" IV Podlaskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki
dla uczniów klas gimnazjalnych

 

 

  1. Spytano mnie pewnego razu, kto jest przedstawiony na portrecie wiszącym na ścianie. Odpowiedziałem: „Ojciec sportretowanej osoby jest jedynym synem tego, który mówi”. Czyj to portret?

 

Odp. wnuk   

 

  1. „4 lata temu byłem 4 razy młodszy od mamy, a 10 lat temu byłem od niej młodszy 10 razy”. Ile lat ma autor wypowiedzi?

 

Odp. 13 lat

 

  1. Koń orał pole przez cały dzień. Od miedzy do miedzy pole rozciągało się na 95 metrów.
    Koń wystawiał nogę zawsze na 0,5 metra naprzód. Ile śladów kopyt zostało w ostatniej bruździe? 

 

Odp. zero

 

  1. Jeżeli 4 pracowników przygotowuje 500 przesyłek w ciągu 2 godzin, to w jakim czasie 2 pracowników przygotuje 1500 przesyłek?

 

Odp. w 12 godzin

 

  1. Znaleźć najmniejszą liczbę naturalną, która dzieli się przez 13, ma sumę cyfr 13
    i dwucyfrową końcówkę 13.

 

Odp. 11713

 

  1. W zbudowanej z zapałek figurze:  

 

 

 

 

 

 

 

      

     należy przełożyć 3 zapałki, tak aby pozostały 4 jednakowe kwadraty  .

 

Odp.     przykłady rozwiązań: