Odpowiedzi I  etapu Konkursu „Przez rozrywkę do wiedzy" IV Podlaskiego
Festiwalu Nauki i Sztuki
dla uczniów szkół średnich

 

 

  1. Spytano mnie pewnego razu, kto jest przedstawiony na portrecie wiszącym na ścianie. Odpowiedziałem: „Ojciec sportretowanej osoby jest jedynym synem tego, który mówi”. Czyj to portret?

 

Odp. wnuk  

 

  1. Stolarz zgodził się na następujące warunki pracy: za każdy dzień pracy ma dostać 20zł, a za każdy dzień, w którym nie pracuje musi zapłacić 30zł grzywny. Po 30 dniach okazało się, że musi zapłacić dokładnie tyle ile dostanie. Ile dni pracował?

 

Odp. 18 dni

 

  1. Koń orał pole przez cały dzień. Od miedzy do miedzy pole rozciągało się na 95 metrów. Koń wystawiał nogę zawsze na 0,5 metra naprzód. Ile śladów kopyt zostało w ostatniej bruździe? 

 

Odp. zero

 

 

  1. Oblicz:

 

Odp. 2006

 

  1. Znaleźć najmniejszą liczbę naturalną, która dzieli się przez 13, ma sumę cyfr 13
    i dwucyfrową końcówkę 13.

 

Odp. 11713

 

  1. W zbudowanej z zapałek figurze:  

 

 

 

 

 

 

 

      

     należy przełożyć 3 zapałki, tak aby pozostały 4 jednakowe kwadraty  .

 

Odp:    przykłady rozwiązań: