Oferta przedmiotowa

 

-         algebra abstrakcyjna

-         algebra komputerowa

-         algebra liniowa z geometrią

-     analiza matematyczna

-         analiza zespolona

-         badania operacyjne

-         bazy Groebnera

-         ekonometria

-         geometria różniczkowa

-         kombinatoryka

-         logika

-         logiki programów

-         matematyka dyskretna

-         matematyka finansowa

-         metody analizy programów

-         metody numeryczne

-         matematyczna teoria sterowania

-         optymalizacja

-         programowanie liniowe

-         rachunek prawdopodobieństwa

-         rozproszone systemy wiedzy

-         równania różniczkowe zwyczajne

-         równania różniczkowe cząstkowe

-         statystyka matematyczna i opisowa

-         teoria grafów

-         teoria zbiorów rozmytych