Współpraca naukowa

 

 

Współpraca międzynarodowa z

 

· Instytutem Cybernetyki przy Politechnice w Tallinie, Estonia

-          tematyka prowadzonych badań równoważność układów sterowania z czasem dyskretnym, realizowana tematyka badań redukowalność nieliniowych układów sterowania i/o, zastosowania metod algebry różnicowej i algebry komputerowej w nieliniowej teorii sterowania

-          realizacja: prof. Ülle Kotta, mgr Sven Nõmm, prof. Zbigniew Bartosiewicz, dr Ewa Pawłuszewicz

 

· Politechniką w Mińsku, Białoruś

-         tematyka prowadzonych badań: układy sterowania z opóźnieniem, obserwowalność,  sterowalność i stabilizowalność układów z opóźnieniem

-          realizacja: prof. V.Marczenko, prof. Zbigniew Bartosiewicz, mgr Zbigniew Zaczkiewicz