Autobusowe łamanie głowy

W czasie Dni Matematyki (3-5 czerwca) oraz w tygodniu poprzedzającym imprezę w autobusach komunikacji miejskiej i na przystankach autobusowych w Białymstoku a także w lokalnej prasie pojawią się krótkie łamigłówki logiczne. Będą to proste zadania-pytania, do rozwiązania których nie jest potrzebna głęboka wiedza matematyczna. Każde zadanie można rozwiązać w trakcie jazdy autobusem lub stojąc na przystanku. Nie jest potrzebna nawet kartka i ołówek, ani kalkulator.

 

Rozwiązania wszystkich łamigłówek znajdują się pod zadaniami.