Wykonawcy i autorzy

Dr hab. Czesław Bagiński,
profesor nadzwyczajny w Politechnice Białostockiej,
Wydział Informatyki, Katedra Informatyki Teoretycznej.
Zainteresowania naukowe: algebra.

Dr hab. Zbigniew Bartosiewicz,
profesor nadzwyczajny w Politechnice Białostockiej,
Wydział Informatyki.
Kierownik Katedry Matematyki,
prezes Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „Dni Matematyki w Białymstoku”.
Prowadził wykłady popularyzujące matematykę w ramach Podlaskich Festiwali Nauki i Sztuki.
Zainteresowania naukowe: matematyczna teoria sterowania.

Mgr Teresa Alicja Cetera,
nauczyciel matematyki oraz doradca metodyczny nauczycieli matematyki w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,
wcześniej wykładowca w Instytucie Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku.
Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
Prowadzi szereg warsztatów i kursów związanych z nauczaniem matematyki.
Zainteresowania: matematyka i origami.

Mgr Marzena Filipowicz-Chomko,
asystentka w Politechnice Białostockiej,
Wydział Informatyki, Katedra Matematyki.
Zainteresowania naukowe: algebra.

Mgr Ewa Girejko,
asystentka w Politechnice Białostockiej,
Wydział Informatyki, Katedra Matematyki.
Zainteresowania naukowe: analiza niegładka, uogólnione pochodne, inkluzje różniczkowe.

Dr hab. Piotr Grzeszczuk,
profesor nadzwyczajny w Politechnice Białostockiej,
Wydział Informatyki, Katedra Informatyki Teoretycznej.
Zastępca prezesa Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
przewodniczący Komisji Konkursowej Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Zainteresowania naukowe: algebra.

Dr hab. Marek Kordos,
profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim,
Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki.
Jeden z największych znanych popularyzatorów matematyki w Polsce,
redaktor naczelny miesięcznika popularnonaukowego „Delta”.
Zainteresowania naukowe: geometria, historia matematyki.

Dr Dorota Mozyrska,
adiunkt w Politechnice Białostockiej,
Wydział Informatyki, Katedra Matematyki.
Zainteresowania naukowe: matematyczna teoria sterowania.

Dr Ewa Pawłuszewicz,
adiunkt w Politechnice Białostockiej,
Wydział Informatyki, Katedra Matematyki.
Pełnomocnik Prorektora ds. Dydaktyki (ds. kształcenia w zakresie matematyki).
Zainteresowania naukowe: matematyczna teoria sterowania, skale czasowe.

Dr Krzysztof Piekarski,
adiunkt w Politechnice Białostockiej,
Wydział Informatyki, Katedra Matematyki.
Zainteresowania naukowe: metody identyfikacji sygnałów.

Mgr Anna Poskrobko,
asystentka w Politechnice Białostockiej,
Wydział Informatyki, Katedra Matematyki.
Zainteresowania naukowe: jakościowa teoria równań różniczkowych cząstkowych, asymptotyczne własności równania Lasoty.

Prof. dr hab. Edmund Puczyłowski,
profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim,
Wydział Matematyki, Mechaniki i Informatyki.
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej.
Prowadzi wiele odczytów i wykładów popularnonaukowych skierowanych do nauczycieli i uczniów.
Zainteresowania naukowe: algebra.

Dr Ewa Roszkowska,
adiunkt w Uniwersytecie w Białymstoku,
Wydział Ekonomii i Zarządzania,
adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku,
Katedra Metod Ilościowych
Zainteresowania naukowe: teoria gier, negocjacje.

Dr inż. Rajmund Stasiewicz,
adiunkt w Politechnice Białostockiej,
Wydział Informatyki, Katedra Matematyki.
Zainteresowania naukowe: technika oświetleniowa.

Dr Edward Zych,
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,
Katedra Metod Ilościowych.
Zainteresowania naukowe: statystyka matematyczna.