Kontakt:

Zbigniew Bartosiewicz     
Katedra Matematyki
Wydział Informatyki
Politechnika Białostocka
tel. 85 7469073 lub 602 858 008