I FESTIWAL

GIER MATEMATYCZNYCH

„BIAŁYSTOK’2007”

REGULAMIN

1. CELE:

* Propagowanie gier matematycznych jako form przyjemnego i skutecznego uczenia się-nauczania matematyki.

* Popularyzowanie gier matematyczno-sportowych jako form zachęcających dzieci do podwyższania sprawności fizycznej w korelacji z matematyką.

* Zapoznanie dzieci w wieku 6-12 lat z zasadami gier z wykorzystaniem:

- bączka matematycznego „Piruet”;

- kart matematycznych „Dodawanie i odejmowanie”;

- kart matematycznych „Tabliczka mnożenia”.

* Doskonalenie u dzieci w wieku 6-12 lat umiejętności sprawnego liczenia.

* Kształtowanie u dzieci w wieku 6-12 lat odporności emocjonalnej i innych dyspozycji intelektualnych.

2. ORGANIZATOR:

Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej

15-021 Białystok, ul. Kamienna 17, tel./fax.: 085 732 30 65, tel. 085 732 30 91

           www.wsmiiu.edu.pl, e-mail: wsmiiu@wsmiiu.edu.pl

3. PATRONAT: Polskie Towarzystwo Matematyczne

4. KOORDYNATOR: Ewa Chojnacka, WSMiIU Białystok

5. SĘDZIA GŁÓWNY: Andrzej Grabowski, WKM „Rachmistrz” Szczecinek

6. TERMIN: 4 czerwca 2007 r., godz., 10.00-15.00.

7. MIEJSCE: WSMiIU 15-021 Białystok, ul. Kamienna 17

8. KATEGORIE WIEKOWE:

 

DC-6

dziewczynki i chłopcy w wieku             6 lat (klasy 0)

 

DC-9-10

dziewczynki i chłopcy w wieku            9-10 lat (klasy III-IV)

DC-7

dziewczynki i chłopcy w wieku               7 lat (klasy I)

DC-11-12

dziewczynki i chłopcy w wieku            11-12 lat (klasy V-VI)

DC-8

dziewczynki i chłopcy w wieku            8 lat (klasy II)

 

 

 

9. WYKAZ GIER

 

Nazwa gry*

DC-6

DC-7

DC-8

D-11-12

DC-9-10

Karty matematyczne „Dodawanie i odejmowanie”

Jubiler

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

Rodzynek

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Domino karciane

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Bączek matematyczny „Piruet”

Kowboj

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Rycerze

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Karty matematyczne „Tabliczka mnożenia”

Prymus

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Trzy skarby (Trzy życia)

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Krzyżak

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

Piłkarz matematyk

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

Królowa skakanki

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

Tabliczka z ringo

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

Taktyk

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

* Gry opisane są w książkach Andrzeja Grabowskiego:

- „Gry karciane rozwijające u dzieci umiejętność dodawanie i odejmowania liczb”, WKM Rachmistrz, Szczecinek 1999.

- „Gry, zabawy i ćwiczenia z tabliczką mnożenia” – część I i II, WKM Rachmistrz, Szczecinek 1996, 1998

- Andrzej Grabowski: „Gry z bączkiem matematycznym PIRUET”, WKM Rachmistrz, Szczecinek 2006.

 

10. PROGRAM

Po zamknięciu listy zgłoszeń Organizator opracuje harmonogram startu dla poszczególnych placówek edukacyjnych.

11. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami festiwalu mogą być dzieci w wieku 6-12 lat zgłoszone przez przedszkola, szkoły lub inne placówki edukacyjne do Organizatora w terminie do 25 maja 2007r. Wzór zgłoszenia   w załączeniu.

12. NAGRODY

Najlepsi uczniowie w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy.

13. FINANSOWANIE

13.1. Koszty organizacyjne pokrywa Organizator.

13.2. Ewentualne koszty przejazdu pokrywa zgłaszający.

14.. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1 Organizator zapewnia opiekę lekarską.

14.2. Uczestnicy zobowiązani są do startu w obuwiu sportowym.

14.3. Dane osobowe uczestników festiwalu będą wykorzystywane przez organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

14.4. Zdjęcia wykonane podczas zawodów mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych festiwalu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, strona internetowa, itp.).

14.5. Zawody organizowane są na licencji Andrzeja Grabowskiego.

14.6. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

ZGŁOSZENIE, termin zgłoszenia: 25.05.07r.

do I Festiwalu Gier Matematycznych „Białystok’2007”

(Białystok, 4.06.2007 - poniedziałek)

 

1. Pełna nazwa przedszkola/szkoły

2. Adres:

3. Telefon, fax, e-mail:

4. Imię i nazwisko Dyrektora:

5. Imię i nazwisko Kierownika Reprezentacji (nauczyciel)

6. Reprezentacja szkoły:

Liczba

Kategorie wiekowe

DC-6

DC-7

DC-8

DC-9-10

DC-11-12

Jednostek klasowych

 

 

 

 

 

Osób

 

 

 

 

 

 

Pieczątka i podpis: