Gawędy o matematyce PDF Drukuj Email
Celem gawędy jest uzmysłowienie słuchaczom tego, że matematycy, to „wybrańcy Boga”, bo oni widzą to czego zobaczyć się nie da. I to sprawia, że matematyka, mimo że jej treści są abstrakcyjne i surowe w swej wymowie, wzbudza powszechny podziw podobny do tego jakim jest obdarzana muzyka, a nawet poezja?
Punktem wyjścia jest teza, że człowiek żyje po to, żeby poznawać i opisywać otaczający go świat, a do tego jest mu potrzebna wiedza pewna. I to spowodowało, że do opisu wyników poznawania świata jest powszechnie wykorzystywana matematyka, która opisuje nawet te rzeczy, których zobaczyć nie sposób. Ponadto poprawnie zbudowane modele matematyczne, abstrakcyjne w swej wymowie, a zatem uniwersalne, sprawiają, że proces badawczy jest wiarygodny. Można się spodziewać, że w nieodległej przyszłości będą powstawały „matematyczne kolonie” w biologii, ekonomii, socjologii itp. A wszystko to jest następstwem tego, że przymiotem – istotą matematyki – jest to, że od samego początku swego istnienia tworzyła zawsze i nadal tworzy rzeczy niezwykłe, które bez cienia przesady można uznać za odzwierciedlenie świata idei, w którym dominuje idea piękna i prawdy. I to dlatego matematyka, łącząc świat materii ze światem idei i ducha, budzi podziw podobny do tego, jakim jest obdarzana muzyka, a nawet poezja.