TECHNICAL UNIVERSITY OF BIAŁYSTOK

INSTITUTE
of MATHEMATICS and PHYSICS

DIRECTOR: Professor Tadeusz Łukaszewicz

ADDRESS: Wiejska 45 A, 15-351 Białystok
tel. +48 85 746 9070
 


 

  DEPARTMENT OF MATHEMATICS

  DEPARTMENT OF PHYSICS
(in Polish)


 

polska wersja               Politechnika Białostocka