Kurs wyrównawczy 2014

 

1. dzień:   wyrażenia      funkcja liniowa    funkcja kwadratowa  

2. dzień   wielomiany   funkcje wymierne   

3. dzień    funkcje wykładnicze     funkcje logarytmiczne    funkcje trygonometryczne 1   

4. dzień    funkcje trygonometryczne 2          geometria analityczna    

5. dzień    ciągi   granice   dwumian