strona domowa katedry                        English version                            PRACOWNICY KATEDRY MATEMATYKI

PROFESOROWIE:
 

Imię i nazwisko

Tel.

e-mail

Prof. dr hab.  Zbigniew Bartosiewicz, prof. zw.

857469073

z.bartosiewicz at pb.edu.pl

Prof. dr hab.  Vladimir Marczenko, prof. nzw.

857469083

vladimir.marchenko at gmail.com

Dr hab. Agnieszka Malinowska, prof. nzw.

857469082

a.malinowska at pb.edu.pl

ADIUNKCI:
 

Imię i nazwisko

Tel.

e-mail

Dr Ewa Girejko

857469079

e.girejko at pb.edu.pl

Dr Dariusz Kacprzak

857469080

d.kacprzak at pb.edu.pl

Dr Marek Kępczyk

857469081

m.kepczyk at pb.edu.pl

Dr hab. Dorota Mozyrska

85 7469082

d.mozyrska at pb.edu.pl

Dr Anna Poskrobko

857469079

a.poskrobko at pb.edu.pl

Dr Małgorzata Wyrwas

857469081

m.wyrwas at pb.edu.pl

Dr  Zbigniew Zaczkiewicz

 857469082

z.zaczkiewicz at pb.edu.pl

STARSI WYKŁADOWCY: 

Imię i nazwisko

Tel.

e-mail

Dr Krzysztof  Piekarski

857469081

k.piekarski at pb.edu.pl

Dr Jan Popiołek

857469077

j.popiolek at pb.edu.pl

Dr inż. Rajmund Stasiewicz

857469075

r.stasiewicz at pb.edu.pl

 

 

 

strona domowa katedry

Ostatnia aktualizacja:   28.01.2017