Przedrostki wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar

 

Przedrostek

Znaczenie

Zapis skrócony

Oznaczenie

tera

giga

mega

kilo

hekto

deka

1 000 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000

1 000

100

10

1012

109

106

103

102

101

T

G

M

k

h

da

decy

centy

mili

mikro

nano

piko

femto

atto

0,1

0,01

0,001

0,000 001

0,000 000 001

-,000 000 000 001

0,000 000 000 000 001

0,000 000 000 000 000 001

10-1

10-2

10-3

10-6

10-9

10-12

10-15

10-18

d

c

m

m

n

p

f

a