Regulamin konkursu „Przez rozrywkę do wiedzy”

 

 

  1. W konkursie biorą udział uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie gimnazjów i uczniowie szkół średnich.
  2. Konkurs obejmuje dwie rundy. W pierwszej rundzie zawodnicy otrzymują 6 łamigłówek, na których rozwiązanie mają 30 minut. W ciągu następnych 30 minut następuje sprawdzenie zadań i ogłoszenie wyników pierwszej rundy. Po tej rundzie odpadają zawodnicy z najsłabszymi wynikami. Próg punktów jest ustalony przez jury. W drugiej rundzie zawodnicy otrzymują do rozwiązania 5 zadań w ciągu 60 minut.
  3. W pierwszej rundzie uczestnicy na karcie odpowiedzi wpisują tylko ostateczne wyniki zadań, bez szczegółowych rozwiązań i rachunków. W drugiej rundzie oceniane będą pełne rozwiązania i rachunki. Wyniki drugiej rundy będą podane następnego dnia.
  4. Każdy uczestnik może wycofać się w dowolnym momencie z dalszej gry na własne życzenie. Może też zostać zdyskwalifikowany za niesamodzielną pracę.
  5. O zwycięstwie decyduje wynik drugiej rundy, a jeśli te wyniki będą równe – suma punktów obu rund.
  6. Wszystkie osoby, które zakwalifikują się do drugiej rundy otrzymują dyplomy, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc – dyplomy i nagrody.