Galeria
Regulamin
Karta Zgłoszenia
Kontakt
Nagrodzone prace
Prace 2010
Prace 2013

SIGNUM
Archiwum
Niedziela, 20 października 2019 r.

REGULAMIN

Centrum Popularyzacji Matematyki "Signum" ogłasza konkurs plastyczny pt. „Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne″. Konkurs organizowany jest w ramach Podlaskich Dni Matematyki.
1. Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież gimnazjalną oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
2. Pragniemy, aby przedmiotem konkursu ,,Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne" był szeroko pojęty humor i satyra o tematyce matematycznej.
3. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej i graficznej (wyłączając formy przestrzenne), także komiksu. Rozmiar pracy nie może przekraczać formatu A2.
4. Każdy uczestnik może dostarczyć dowolną ilość prac.
5. Każdą z prac opatrzcie na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz ewentualnym tytułem. Dodatkowo do prac dołączcie wypełnioną Kartę Zgłoszenia.
6. Prace możecie wysyłać do 23 maja 2013 (włącznie) na adres

Centrum Popularyzacji Matematyki "Signum"
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
Białystok 15-351
z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY

lub dostarczyć osobiście pod wskazany wyżej adres do pani dr Doroty Mozyrskiej, pokój 118.
7. Prace oceniać będzie 5-osobowe Jury Konkursowe złożone z pracowników Centrum.
8. Jury oceni prace w dwóch kategoriach wiekowych:

I.młodzież gimnazjalna,
II.młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
9. Przy ocenianiu będziemy brać pod uwagę estetykę, pomysłowość, oryginalność, czytelność oraz zawarty w pracy humor. Spawdzimy, czy praca wywołuje uśmiech na twarzy członków Jury, czyli czy można ją zaliczyć do grupy ,,prac uśmiechniętych''.
10. Impreza zakończy się wyłonieniem laureatów. Nagrody zostaną przesłane pocztą.
11. Lista laureatów oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane do dnia 13 czerwca 2013 na stronie internetowej

http://katmat.pb.bialystok.pl/usmiech/
12. Dostarczone prace stają się własnością Centrum Popularyzacji Matematyki "Signum", które może wykorzystać je w swoich wydawnictwach.
Designed by: J.P. i A.P.