Zajęcia wyrównawcze z matematyki 2009/10

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, listy zadań i programy zajęć

Budownictwo

Inżynieria środowiska

Ochrona środowiska

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5     test próbny 1

5     test próbny 1

6     do testu 1

6

6

7

7

7

8

8

8

9   

9

10     do testu 2

10

Program zajęć

Program zajęć

Program zajęć

 

Wydział Mechaniczny, listy zadań, materiały i programy zajęć

Automatyka i robotyka

Lista 1

Lista 2

Lista 3

Lista 4

Lista 5

Lista 6

Lista 7

Lista 8

Lista 9

Lista 10

Materiały: wyrażenia

Materiały: funkcje trygonometryczne

Materiały: funkcje cyklometryczne

Materiały: wielomiany

Materiały: funkcje wymierne

Materiały: funkcje wykładnicze i logarytmiczne

Program zajęć