Centrum "SIGNUM"


Centrum Popularyzacji Matematyki "Signum"
Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok

www.signum.pb.bialystok.pl